KVKK'ye uymayan kurumları ne tür cezalar bekliyor ?

KVKK'ye uymayan kurumları ne tür cezalar bekliyor ?

11/07/2019
Gülay Soydan Pehlevan

This post is also available in: İngilizce Fransızca

Kişisel verilere ilişkin suçlar bakımından 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 135. ila 140. madde hükümleri uygulanıyor. Bu Kanunun 7. maddesi hükmüne aykırı olarak; kişisel verileri silmeyen veya anonim hale getirmeyenler 5237 sayılı Kanunun 138. maddesine göre cezalandırılıyor.

1- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVKK) göre;

Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında 5 bin liradan 100 bin liraya kadar,
Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında 15 bin liradan 1 milyon liraya kadar,
Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmeyenler hakkında 25 bin liradan 1 milyon liraya kadar,
Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası veriliyor.

2- Öngörülen idari para cezaları veri sorumlusu olan gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri hakkında uygulanıyor.

3- Eylemlerin kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları bünyesinde işlenmesi halinde, Kurulun yapacağı bildirim üzerine, ilgili kamu kurum ve kuruluşunda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında görev yapanlar hakkında disiplin hükümlerine göre işlem yapılıyor ve sonucu Kurula bildiriliyor.

Sosyal medyada paylaşın
© 2022 Provimes Tüm Hakları Saklıdır. | E-Posta: info@provimes.com
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram