Mesafeli Satış Sözleşmesi

Taraflar ve Konu

İşbu sözleşme www.provimes.com internet sitesinden (bundan sonra ‘Site’ olarak anılacaktır) Provimes Yazılım Ürünlerini (bundan sonra Uygulama olarak anılacaktır) satın alacak kişi (bundan sonra ALICI olarak anılacaktır) ile NİSPETİYE MAH.GAZİ GÜÇNAR SK.UYGUR APT.NO:4 DAİRE:5 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL adresinde bulunan EXA BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ SİSTEMLERİ A.Ş. (bundan sonra SATICI olarak anılacaktır) arasındaki alışverişe ilişkin olarak, ALICI tarafından elektronik ortamda doldurulan, UYGULAMA ile ilgili özelliklerin, satış fiyatının, satış bedelinin tahsilat usül-şartlarının ve satış tarihinin belirtildiği sipariş formu ile Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında tarafların hak, hukuk ve yükümlülüklerini tespit eder. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Madde 1. Cayma Hakkı

SATICI, ALICI’ya aşağıdaki beyanda bulunmaktadır. “Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu taahhüt ederiz.”

Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya yazılı bildirimde bulunulması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, iade faturasının aslı veya e-faturanın gönderilmesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 (on) gün içinde ÜRÜN bedeli ALICI’ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır. Vergi mevzuatı gereği fatura aslı gönderilmez veya e-fatura SATICI’ya ulaşmaz ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez.

Madde 2. Genel Hükümler

2.1 ALICI, SİTE’de gösterilen UYGULAMANIN temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekline ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyidi verdiğini kabul eder.

2.2 UYGULAMA’nın kullanıma açılması sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun satış bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, en geç 3 gün içinde UYGULAMA kapatılır.

2.3 ALICI UYGULAMA ve satışla ilgili talep ve şikayetlerini Sözleşme’nin giriş kısmındaki SATICI ileşitim kanalları ile SATICI’ya bildirebilir.

Madde 3. Delil Anlaşması ve Yetkili Mahkeme

Bu Sözleşme’den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda ALICI’nın ve SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

ALICI bu Sözleşme’de ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş formunda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satış koşullarının ve sair tüm ön bilgileri aldığını, incelediğini ve tamamını kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

© 2023 Provimes Tüm Hakları Saklıdır. | E-Posta: info@provimes.com
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram